Metoda bioenergoterapii Zdenko Domancica - Kursy bioenergoterapii Metoda Zdenko Domancica

Przejdź do treści

Metoda bioenergoterapii Zdenko Domancica

Martyna Fon Zvegelj
Zdenko Domancic Bioenergia
METODA ZDENKO DOMANCICA
Bioenergoterapia polega na doprowadzeniu ciała energetycznego do stanu idealnego tzw. zbalansowania. Ciało energetyczne - nasz matrix - wykazuje dysfunkcje o wiele wcześniej niż konkretne schorzenia pojawią się w ciele fizycznym. Kiedy energia w naszym ciele jest zbalansowana i równomiernie otacza nasze ciało fizyczne - jesteśmy zdrowi, ale jeśli nasze ciało energetyczne otacza fizyczne w sposób nieregularny, wtedy zaczynamy chorować. Balansowanie bioenergii ciała przez bioenergoterapeutę opiera się na podstawowym prawie fizyki - wyższy potencjał wpływa na potencjał niższy. Terapeuta metody Domancica nie używa swojej energii - jest przekaźnikiem bioenergii pobieranej z zewnątrz. Ta energia zawiera wszystkie informacje, których potrzebuje nasze ciało, żeby wyleczyć samo siebie. W ten sposób bioenergoterapeuta, jak mechanik dostarcza do ciała narzędzia, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu immunologicznego i ciało zaczyna leczyć samo siebie. Podstawowe cechy metody:
• oryginalna,
• naturalna,
• naukowo potwierdzona,
• sprawdzona w praktyce,
• usystematyzowana,
• efektywna,
• nie ma efektów ubocznych,
• jest komplementarna,
• bezpieczna.
DOMANCIC W SŁOWENII
Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu Republiki Słowenii, Biuro ds. Nauki, Wydział ds. organizacji badawczych, w swojej opinii nr 20-54/2002/7 z dnia 25 lutego 2003 r., opartej o opinię prof. dr Antona Jegliča z Wydziału Elektrotechniki Uniwersytetu w Lublanie, orzekło: „Metoda pracy „energetycznej”, którą stosuje Zdenko Domančić, jest wg subiektywnej oceny pacjentów bardzo korzystna. Naukowcy zauważyli, że jest jeszcze bardziej zaskakujące obiektywne monitorowanie stanu i dokumentacji medycznej. Zmiany dokonane przez p. Zdenka Domančića przy użyciu jego własnej metody podejścia informacyjno-energetycznego są oczywiste, ale też całkowicie niewytłumaczalne. Korzyści dla pacjentów ponad wszelką wątpliwość - bezcenne. Należy przyjąć, że badanie efektów i zjawisk, które towarzyszą metodzie Zdenka Domančića jest dużym wyzwaniem dla nauki. Na podstawie powyższego oceniamy, że Pan Zdenko Domančić byłby cenną zdobyczą dla słoweńskiej nauki i narodu słoweńskiego.” W procesie wydania stosownych zezwoleń do pracy dla Zdenka Domančića w Słowenii o opinię poproszono również Bion, Instytut Bioelektromagnetyki i Nowej Biologii, 03. 03. 2003 r. napisano: „Biorąc pod uwagę subiektywne oceny pacjentów i nasze obiektywne pomiary, możemy stwierdzić, że praca bioenergoterapeuty Zdenka Domančića jest nakierowana na pomaganie ludziom i leży w interesie Republiki Słowenii.”
ORYGINALNA z długoletnią tradycją. Oparta jest na liczących 5.000 lat doświadczeniach tradycyjnej medycyny chińskiej i indyjskiej oraz na działaniu życiowej energii chi i prana na umysł i ciało. Oryginalność metody Domančića kryje się w sposobie pobierania i przenoszenia bioenergii na ciało pacjenta i jej równomiernym rozmieszczeniu w organizmie. Zdenko Domancic przystosował technikę leczenia cywilizacji zachodniej i jej życiowym poglądom, stylowi życia, kulturze i sposobowi rozumowania. Metody można się nauczyć na kursach, które prowadzi Zdenko Domancic, Stijepan Domancic i Martyna Fon Zvegelj. Metoda gości w ich domach na co dzień Ii ma zastosowanie w mniejszych i większych problemach zdrowotnych.

NATURALNA metoda leczenia bioenergią według Zdenka Domancica jest naturalna i działa zgodnie z prawami natury. Bioenergoterapeuta pobiera bioenergię z natury, z ziemi, z otoczenia i kosmosu.

NIE MA ŻADNEGO ZWIĄZKU Z RELIGIAMI, MISTYCYZMEM ETC. Została naukowo sprawdzona i potwierdzona. Sami chorzy uznali skuteczność metody dużo wcześniej zanim została sprawdzona przez ekspertów medycyny oficjalnej. Pierwszego dużego i udokumentowanego sprawdzenia metody dokonano podczas badań na chorych z gangreną nóg. Wykonano liczne testy za granicą i w Słowenii. Domancic uważa, że lekarz nie leczy, a tylko pomaga ciału w samowyleczeniu. Bioterapeuci wspomagają ciało, umysł i duszę, lecz wyleczenie to zasługa natury.

USTYSTEMATYZOWANA Zasady działania bioenergoterapii są jasne. Stosunek do medycyny oficjalnej reguluje Kodeks Etyczny Postępowania Bioterapeuty. Podpisaniem Kodeksu, terapeuci metody Zdenka Domančića, między innymi zobowiązują się do: poszanowania zasad moralno-etycznych, pozostania bezstronnymi i nieingerowania w diagnozę medyczną i leczenie chorego korzystającego z usług medycyny oficjalnej.
EFEKTYWNA działa na wszystkie żywe organizmy, na ludzi, zwierzęta i rośliny. Pomaga uzyskać poprawę u większości chorych. Nasze pola bioenergetyczne reagują na nasze emocje: te codzienne (powierzchowne) i emocje ukryte w naszej duszy. Emocje duszy są głębsze i trwalsze, bo stanowią pozostałość różnych traumatycznych przeżytych. Dobrym przykładem na efektywne działanie bioenergii są zwierzęta i rośliny. Rany - nawet te najcięższe, na które nie pomagają metody klasycznej weterynarii - szybko się zabliźniają. Pod wpływem bioenergii rośliny rosną szybciej i lepiej.

PROSTA sposób przenoszenia bioenergii: potrzebny jest wyszkolony bioenergoterapeuta, jego wiedza, doświadczenie i chęć pomocy.

NIE JEST SZKODLIWA I BRAK EFEKTÓW UBOCZNYCH
Bioenergia jest w otoczeniu. Jej działanie ma charakter fizjologiczny. Jej brak wiąże się ze złym samopoczuciem i dolegliwościami. Leczenie bioenergią nie ma efektów ubocznych.

KOMPLEMENTARNA metoda leczenia bioenergią opracowana przez Zdenka Domancica, nie stanowi zamiennika dla medycyny konwencjonalnej, lecz jest uzupełnieniem leczenia. Medycyna oficjalna jest partnerem dla leczenia bioenergią, a nie konkurencją. Pacjenci, którzy decydują się na bioenergoterapię powinni nadal stosować się do zaleceń jakie otrzymali od lekarza. Nie zaprzestają przyjmowania przepisanych leków, stosowania zaleconych procedur medycznych. Podstawą bioterapii jest diagnoza postawiona przez lekarza medycyny konwencjonalnej. Bioenergoterapeuci Metody Domancica nie diagnozują. Bioterapeuci Metody Domancica nie udzielają porad medycznych, nie zalecają suplementów, leków, witamin, itp. Korzystanie z bioterapii nie zwalnia nikogo od kontaktu z lekarzem medycyny konwencjonalnej, ani do przerywania stosowanej terapii lekarskiej. W przypadku leczenia medycyną konwencjonalną, o dawce leku oraz konieczności poddania się określonym zabiegom czy badaniom decyduje wyłącznie lekarz. Bioterapeuci w żadnym wypadku nie zmieniają procesu leczenia wskazanego przez lekarza.

NIEINWAZYJNA I BEZPIECZNA nieinwazyjna oznacza, że nie ingeruje w ciało, na przykład za pomocą strzykawek czy operacji. Bezpieczna jest dlatego, że posiada cechy zabezpieczające, które zmniejszają prawdopodobieństwo jej pomylenia poprzez utożsamienie z innymi “znanymi i nieznanymi oraz niesprawdzonymi metodami bioenergetycznymi”. Ogólnie w leczeniu bioenergią brak jest standaryzacji. W praktyce istnieje wiele metod “tzw. bioenergetycznych”, z których część jest zupełnie nieefektywna. Stosowanie leczenia bioenergią według metody Zdenka Domancica jest uporządkowane poprzez edukację, sprawdzenie wiedzy, praktyczne nauczanie i ćwiczenia, egzaminy i podpisanie Kodeksu, który reguluje stosunki z chorymi i medycyną oficjalną oraz definiuje opłaty (donacje) za usługi.

Badania naukowe w Instytucie Onkologii: Ilość kolonii złośliwych komórek (nowotworowych), już po dziesięciu minutach od rozpoczęcia oddziaływania bioenergią, zmniejszyła się przeciętnie o 20% i to w przypadku wszystkich rodzajów badanych komórek rakowych... więcej >>>
________________________________________________________________________________________________________________________

Badania naukowe w Instytucie Józefa Stefana: Pod wpływem wiązki kreatywnej bioenergii Domancica, zwykłe kryształy węglanu wapnia zmieniają się i przybierają „żywe” kształty: kwiaty, róże, liście itd. więcej >>>
________________________________________________________________________________________________________________________

Brak efektu placebo lub autosugestii: Bioenergoterapia jest bardzo skuteczna także w przypadku uzdrawiania zwierząt.
________________________________________________________________________________________________________________________

Kliniczne badania naukowe - Przeprowadzone w roku 1984 badania z udziałem największych autorytetów medycyny szkolnej byłej Jugosławii zostały udokumentowane w opracowaniu "Iscjelitelj Domancic" i jednoznacznie potwierdzają skuteczność Metody... więcej >>>

Fragmenty z książki o Metodzie Bioenergoterapii Domancica

Uzdrowiciel jako medium katalizuje i przenosi energię terapeutyczną z tzw. pustych przestrzeni Schumanna do ciała chorego. Puste przestrzenie Schumanna występują pomiędzy powierzchnią naszej planety oraz jonosferą i działają jak przestrzeń rezonansowa dla fal elektromagnetycznych o bardzo niskiej częstotliwości (fale alfa, około 8 Hz).

“Leczenie bioenergią według metody Zdenka Domančića” to książka o metodzie leczenia opartej na przenoszeniu przez wyszkolonego bioenergoterapeutę bioenergii z otoczenia na człowieka. Brak bioenergii w organizmie lub jego częściach oznacza chorobę i odwrotnie: doprowadzenie bioenergii do naszego ciała i odblokowanie jej przepływu oznacza polepszenie zdrowia i koniec choroby. Istnieje ścisły związek pomiędzy falami elektromagnetycznymi i rozwojem procesów patologicznych. Zakłócenia w przepływie energetycznym w naszym ciele mogą być zarówno powodem jak i skutkiem procesu chorobowego. Bioenergia to energia, która nie tylko łączy mózg z ciałem, ale i funkcjonalnie łączy komórki między sobą. Aura jest wielowarstwowym polem, które przenika ciało fizyczne i wychodzi poza -  jako energetyczne przedłużenie/poszerzenie. Posiada dwie podstawowe funkcje: przyjmowanie i odsyłanie energii oraz funkcję obronną. Elektromagnetyczna otoczka wokół człowieka chroni ciało przed szkodliwym promieniowaniem". Prof. dr Matjaz Bunc, lek. med., specjalista internista, kardiolog i patofizjolog
Domancic
Martyna Fon Zvegelj kursy
Wróć do spisu treści