Informacje o kursach bioenergoterapii Zdenko Domancica - Kursy bioenergoterapii Metoda Zdenko Domancica

Przejdź do treści

Informacje o kursach bioenergoterapii Zdenko Domancica

Martyna Fon Zvegelj
KURSY - INFORMACJE
Kursy nauki Metody Domancica przeznaczone są dla wszystkich osób zajmujących się pomaganiem innym, które poszukują odmiany w swoich działaniach, skuteczności, wymiernych efektów prozdrowotnych i prostoty wykonywania. Efektywność metody jest niezależna od wiary i systemu przekonań. Wolna od jakichkolwiek elementów uzupełniających: suplementy, kamienie, wahadła, symbole, amulety itp. wszystko co jest potrzebne masz "ze sobą" od momentu urodzenia. Jak mówi twórca metody "wystarczy mieć w sobie trochę więcej dobra".
To kurs dla wszystkich, którzy poszukują drogi rozwoju osobistego i radykalnej zmiany. Każda osoba bez względu na wiek może nauczyć. Nie ma żadnych ograniczeń - wystarczy chęć pomocy. Reszta, poparta praktyką, dzieje się automatycznie. Nasze nauczanie jest oparte na pragnieniu przybliżenia energetycznej terapii i holistycznego podejścia do spraw zdrowia - tym, których to interesuje i tym, którzy chcą posługiwać się metodą  profesjonalnie.
Nauka metody Domančića, odbywa się w stopniach (zachowany musi być proponowany porządek: stopień 1 (certyfikat ukończenia), stopień 2 (certyfikat ukończenia), stopień 3, egzamin końcowy (certyfikat ukończenia). Czas pomiędzy uczestnictwem w kolejnych stopniach nie jest ustalony i należy przystępować indywidualnie.

STOPIEŃ 2 - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE I TEMATYKA
Drugi stopień służy poszerzeniu wiedzy w celu osiągnięcia szybszych rezultatów i przeznaczony jest dla osób, które chcą profesjonalnie zajmować się bioenergoterapią lub/i uzyskać wiedzę nt bioenergoterapii na odległość. Poprowadzi ku lepszemu poznaniu i rozwinie umiejętności terapeutyczne.

W programie min:
 
 • krótki przegląd programu z kursu 1 st. Powtórka praktyczna osiągniętej wiedzy popartej doświadczeniem terapeutycznym. Ew. korekta sposobu wykonywania terapii.
 • uzdrawianie na odległość, pomoc terapeutyczna wtedy, kiedy osoba potrzebująca jest daleko. Nauka skutecznego przesyłania energii i wykonywania procedury terapeutycznej tak, aby było to skuteczne i efektywne.
 • ćwiczenia z bioenergoterapii na odległość. Poczujesz i sam doświadczysz na sobie technik terapeutycznych bez fizycznego kontaktu z drugą osobą.
 • objawy chorób (wizualne). Co możemy zobaczyć i czego możemy się uczyć obserwując kleintów?
 • higiena Mentalna terapeutów,
 • symptomatyka chorób,
 • psychologiczne podstawy chorób,
 • promieniowanie ziemskie i promieniowanie techniczne, patologiczne wpływy na zdrowie ludzkie, wszystko co wpływa na naszych klientów i spowalnia proces zdrowienia lub go uniemożliwia (min. elektro-smog, promieniowanie urządzeń domowych, okablowanie domowe, komputery, zegary elektryczne, żyły wodne, stacje trafo)
 • związek między stresem geopatycznym a chorobami zwyrodnieniowymi, autoimmunologicznymi i przewlekłymi - jak rozwiązać te problemy w najbardziej naturalny sposób,
 • skomplikowane przypadki podczas pracy terapeutycznej. Procedura postępowania, kiedy protokoły są w konflikcie. Wiele przypadłości zdrowotnych u jednej osoby - jak sobie z tym radzić?
 • uzdrawianie zwierząt - zwierzęta małe i duże. Pomoc bezpośrednia i na odległość.
 • uzdrawianie roślin, uzdatnianie wody, oczyszczanie pokarmu,
 • terapia dla sportowców - zagadnienie obejmujące najczęstsze typy i pomocne procedury postępowania. Maksymalna wydajność sportowa, urazy, regenracja.
 • dynamika terapii grupowej:
- jeden terapeuta pracujący z grupą klientów,
-  kilku terapeutów pracujących razem z dużą grupą klientów,
-  terapia grupowa (healing event).
 • wyrównanie i podniesienie wibracji biopola
 • panele dyskusyjne: pytania i odpowiedzi.
 • rozdanie świadectw.

CENA 980,00 EURO (VAT wliczony)

STOPIEŃ 1 - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE I TEMATYKA
Przeznaczony jest dla wszystkich osób, które chcą nauczyć się bioenergoterapii wg metody Zdenko Domančića.
Dostaniesz dokładne instrukcje jakie techniki (i protokoły) stosować tak, aby krok po kroku przyswoić wiedzę i rozpocząć własną praktykę bioterapeutyczną. Dowiesz się jak pobudzić system odpornościowy do skutecznej walki z chorobą.
W metodzie stosowane są
tzw. PROTOKOŁY tzn. techniki wykonywane są określoną ilość razy, w określonych kombinacjach i w określonym czasie. Przekazana na stopniu 1 wiedza ma zastosowanie we wszystkich zdiagnozowanych dysfunkcjach ciała i umysłu. Nauczysz się m.in. techniki psychokineza, która ułatwia dostęp do podświadomości i uwalnia blokady mentalne. Omówiony jest kodeks postępowania jako integralna cześć filozofii metody. Część edukacji odbywa się w czasie trwania zabiegów bioenergoterapii tak, aby słuchacze sami zobaczyli proces uzdrawiania i wyniki bioenergoterapii. Pomiędzy bioterapiami i wykładami są ćwiczenia praktyczne. Stosując z należytą dokładnością techniki przekazane na kursie 1 stopnia, z powodzeniem uzyskasz rezultaty w uzdrawianiu - w kontakcie bezpośrednim. Stopień 1 to podstawa nauki a jednocześnie cała wiedza praktyczna z zakresu protokołów i technik terapeutycznych.
W programie min.:
 
 • wprowadzenie do metody - teoria bioenergoterapii,
 • panele dyskusyjne (pytania-odpowiedzi),
 • instrukcje, jak bezpiecznie przeprowadzać zabiegi  bioenergoterapeutyczne,
 • system energetyczny - wejście i połączenie z biopolem,
 • 10 podstawowych technik stosowanych w terapii według Zdenko Domancica (siedem głównych łączących się w protokoły, dwie wspomagające i jedna jako baza uzdrawiania),
 • dostęp do podświadomości za pomocą techniki Psychokineza, demonstracja, wyjaśnienie i praktyka,
 • techniki i procedury optymalizacji działania układu odpornościowego oraz poprawy krążenia krwi,
 • metodologia postępowania dla najczęstszych dolegliwości,
 • tworzenie  przestrzeni dla transformacji ciała w celu samoleczenia na wszystkich poziomach,
 • szybkie i zawsze efektywne usuwanie bólu (o jakimkolwiek podłożu),
 • wzmacnianie funkcjonowania określonego narządu,
 • procedura leczenia chorób ponad 80+ (praca na dotkniętych chorobą obszarach),
 • kodeks etyczny jako integralna część zasad pracy terapeuty,
 • sposoby przekazywania bioenergii,
 • medialny stan umysłu i ciała,
 • technika „oddziaływanie na stopy”,
 • zakończenie programu - certyfikaty

CENA 750,00 EURO (VAT wliczony)

STOPIEŃ 3 egzamin końcowy i certyfikacja
Trzeci stopień polega na czterodniowej pracy terapeutycznej z nauczycielem lub mentorem metody Domančića. Przed przystąpieniem obowiązkowe jest odbycie stażu praktycznego pod nadzorem mentora (osoba, która ma oficjalne uprawnienia do prowadzenia praktyk terapeutycznych), Słowenia/Chorwacja/Polska. Potwierdzona przez klientów skuteczność wykonywanych terapii oraz dokumentacja przeprowadzenia terapii grupowej.
W zakres tego stopnia wchodzi:
 • Krótkie przypomnienie treści KURSU I i II (terapia według metody Zdenko Domančića),
 • powtórzenie wiedzy zdobytej na KURSACH I i II,
 • egzamin ustny z zakresu: fizjologii, anatomii, najczęstszych dolegliwości spotykanych w pracy terapeutycznej oraz procedur postępowania według bioenergoterapii metody Zdenko Domančića,
 • 1,5-godzinny test pisemny.
W przypadku pozytywnej oceny mentora cd. wiedzy z zakresu met. Domančića oraz pod warunkiem osiągnięcia pozytywnych rezultatów czterodniowej terapii (pozytywne efekty uzdrawiania met. Bioenergoterapii wg. Zdenko Domančića) na podstawie opinii klientów i egzaminatora – osoba, otrzymuje certyfikat uprawniający do używania nazwy certyfikowany terapeuta bioterapii wg. met. Zdenko Domančića. Egzamin kończy się promocją i wręczeniem certyfikatu.


Certyfikacja terapeutów jest przeprowadzana w oparciu o rozporządzenie dot. procedury certyfikacji i oceny kompetencji. Terapeutą Bioterapii wg metody Zdenka Domančića® jest osoba, która ukończyła cały cykl szkolenia (kurs 1, kurs 2, kurs 3 - egzamin). W zależności od programu szkoleniowego, wybranego modułu, wydaje się stosowne certyfikaty.

CENA 2850,00 EURO (VAT wliczony)
Imię i nazwisko Zdenka Domančića® jest chronione, każde użycie podlega uregulowaniom prawnym.

Edukacja przyszłych terapeutów to ważne i odpowiedzialne zadanie, które nie może być przeprowadzane bez odpowiedniego nadzoru. Edukacji nie można samowolnie organizować i prowadzić, ponieważ zagraża to potrzebnemu poziomowi profesjonalnej pracy, wiarygodnym szkoleniom i autentyczności mojej metody. Ponieważ edukację terapeutyczną może organizować i realizować jedynie Bioterapia według metody Zdenka Domančića® Słowenia/Chorwacja, Domancic d o.o., oraz Energia Vita Martyna Fon Zvegelj Polska i kursy online, nikt spoza tego kręgu nie powinien organizować kursów nauczania mojej metody ani przeprowadzać praktyk terapeutycznych. Przeciwko takim osobom lub grupom zostanie wszczęte postępowanie, a ich nazwiska zostaną przedstawione w negatywnym kontekście na naszych stronach internetowych. Mam nadzieję, że nie będzie konieczne podjęcie takich nieprzyjemnych kroków. Życząć udanej współpracy, Zdenko Domančić czytaj więcej ; dodatkowe informacje PO POLSKU
Zdenko Domancic
Wróć do spisu treści