Plan seminariów (kursów) bioenergoterapii Metodą Zdenko Domancica - Kursy bioenergoterapii Metoda Zdenko Domancica

Idź do spisu treści

Menu główne:

 


PLAN KURSÓW BIOENERGOTERAPII DZIEŃ PO DNIU 

BLED, SŁOWENIA 

WARSZAWA, POLSKA

SZCZEGÓŁOWY PLAN, Warszawa stopień 1
Miejsce: Adgar Plaza, Warszawa
ul. Postępu 17 A
Wykładowca / Martyna Fon Zvegelj
cena: 750  lub w przeliczeniu na złotówki
1. DZIEŃ czwartek 12.04.2018
10:00  11.00   Rejestracja i przekazanie podstawowych informacji
11:00 – 11:45   Słowo wstępne. Bioterapia według metody Zdenka Domančića I. 
   (prezentacja teoretyczna– wykład), teoria bioenergii
11:45 – 12:45   Bioterapia według metody Zdenka  Domančića II. 
   instrukcje prowadzenia Dziennika Szkolenia Praktycznego
12:45 – 14:00   Bioterapia według metody Zdenka Domančića III.  
   Zapoznanie się z metodą, psychokineza i Oddziaływanie na Stopy
14.00 – 15:45    Czas wolny, lunch
15:45 – 17:30   Zajęcia praktyczne i ćwiczenia z Bioterapii
18:00 – 20:00   Obserwacja przeprowadzania Bioterapii 
              20:00   Zakończenie 
2. DZIEŃ piatek 13.04.2018
10:00  12.45   Podstawowe techniki Bioterapii według metody Zdenka Domančića 
            • Część teoretyczna • stan medialny
12:45 – 14:00   Bioterapia wg met. Domančića IV. część teoretyczna dotycząca: kodeksu zasad postępowania 
14.00 – 15:45    Czas wolny, lunch
15:45 – 17:30   Zajęcia praktyczne i ćwiczenia z Bioterapii
18:00 – 20:00   Obserwacja przeprowadzania Bioterapii wg. met. Domančića
              20:00   Zakończenie 
3. DZIEŃ sobota 14.03.2018
10:00  12.00   Obserwacja przeprowadzania Bioterapii wg met. Zdenka Domančića
12:00 – 14:00   Bioterapia według metody Zdenka Domančića V. • metody przeprowadzania terapii na poszczególne choroby
14.00 – 15:45    Czas wolny, lunch
15:45 – 17:30   Zajęcia praktyczne i ćwiczenia z Bioterapii wg met. Zdenka Domančića
18:00 – 20:00  Bioterapia według metody Zdenka Domančića VI. • metody przeprowadzania terapii na poszczególne choroby
              20:00   Zakończenie 
4. DZIEŃ niedziela 15.04.2018
10:00  12.00   Obserwacja przeprowadzania Bioterapii wg met. Zdenka Domančića
12:00 – 14:00   Bioterapia według metody Zdenka Domančića VI. • metody przeprowadzania terapii na poszczególne choroby cd.
14.00 – 15:00    Czas wolny, lunch
15:00 – 16:30   Zajęcia praktyczne i ćwiczenia z Bioterapii według metody Zdenka Domančića
16:30 – 18:30  Bioterapia według metody Zdenka Domančića VII. • metody przeprowadzania terapii na poszczególne choroby cd.
              18:30   Zakończenie 

UWAGA: świadectwa ukończenia kursu oraz potwierdzenia zostaną przesłane listownie na wskazany adres bezpośrednio ze szkoły Zdenko Domančića ProgramPlus 
ZAPISY NA KURS poprzez formularz on-line
INFORMACJE PRAKTYCZNE KURS w WARSZAWIE 

stopień 1,

Miejsce: hotel KOMPAS, Cankarjeva cesta 2, Bled Słowenia
przyjazd do Słowenii jest w środę 02 maja 2018

Wykładowca / Stjepan Domancic
cena: 750
1. DZIEŃ czwartek 03.05.2018
08:00 – 10:00   Rejestracja i przekazanie podstawowych informacji
10:00 – 10:45   Słowo wstępne twórcy metody Pana Zdenka Domančića
10:50 – 11:30   Obserwacja przeprowadzania Bioterapii według metody Zdenka Domančića
11:40 – 12:55   Bioterapia według metody Zdenka  Domančića I. 

        (prezentacja teoretyczna– wykład), instrukcje prowadzenia Dziennika Szkolenia Praktycznego

13:00 – 13:45  Zapoznanie się z metodą, psychokineza
13:45 – 15:00   Czas wolny
15:00 – 16:30   Zajęcia praktyczne i ćwiczenia z Bioterapii według metody Zdenka Domančića
16:30 – 17:30   Czas wolny
17:30 – 18:50  
Obserwacja przeprowadzania Bioterapii według metody Zdenka Domančića
19:00 – 19:55   
Bioterapia według metody Zdenka Domančića I. (prezentacja teoretyczna– wykład), teoria bioenergii
20:00 – 21:00   Podstawowe techniki Bioterapii według metody Zdenka Domančića

       • Część teoretyczna


2. DZIEŃ
piatek 04.05.2018

9:00 – 10:30   Obserwacja przeprowadzania Bioterapii według metody Zdenka Domančića
10:40 – 11:30  Obserwacja przeprowadzania Bioterapii według metody Zdenka Domančića
11:35 – 13:45  Podstawowe techniki Bioterapii według metody Zdenka Domančića
• Część teoretyczna
13:45 – 15:00
Czas wolny
15:00 – 16:30  Zajęcia praktyczne i ćwiczenia z Bioterapii według metody Zdenka Domančića
16:30 – 17:30   Czas wolny
17:30 – 18:50
Obserwacja przeprowadzania Bioterapii według metody Zdenka Domančića
19:00 – 21:00  Podstawowe techniki Bioterapii według metody Zdenka Domančića, 

      część teore-tyczna dotycząca: • kodeksu • zasad postępowania


3. DZIEŃ
sobota 05.05.2018
09:00 – 10:30   Obserwacja przeprowadzania Bioterapii według metody Zdenka Domančića
10:40 – 11:30   Obserwacja przeprowadzania Bioterapii według metody Zdenka Domančića
11:40 – 12:25   Prezentacja programu Turystyki Zdrowotnej w małych przedsiębiorstwach,  

                            program kształcenia osób dorosłych na Uniwersytecie w Rijece

12:30 – 13:45   Historia bioterapii i historia medycyny

13:45 – 15:00   Czas wolny
15:00 – 16:30   Zajęcia praktyczne i ćwiczenia z Bioterapii według metody Zdenka Domančića
16:30 – 17:30  
Czas wolny
17:30 – 18:50   Obserwacja przeprowadzania Bioterapii według metody Zdenka Domančića
19:00 – 19:45   Podstawowe techniki Bioterapii według metody Zdenka Domančića
 

• stan medialny

19:50 – 21:00    Podstawy Bioterapii według metody Zdenka Domančića 

              • metody przeprowadzania terapii na poszczególne choroby


4. DZIEŃ
niedziela 06.05.2018
09:00 – 10:30   Obserwacja przeprowadzania Bioterapii według metody Zdenka Domančića
10:40 – 11:30   Obserwacja przeprowadzania Bioterapii według metody Zdenka Domančića
11:40 – 13:45   Podstawy Bioterapii według metody Zdenka Domančića
                           • Część teoretyczna
                           • Metody przeprowadzania terapii na poszczególne choroby
13:45 – 15:00   Czas wolny
15:00 – 16:45   Zajęcia praktyczne i ćwiczenia z Bioterapii według metody Zdenka Domančića
17:00 – 17:45   Podstawy Bioterapii według metody Zdenka Domančića
  

                           • Metody przeprowadzania terapii na poszczególne choroby
17:45  – 18:15  Zakończenie kursu z przemówieniem końcowym założyciela metody
Pana Zdenka Domančića
18:15  – 19:00  Rozdanie świadectw przez Pana Zdenka Domančića 


poniedziałek wyjazd ze Słowenii 07.05.2018 lub przedłużamy pobyt na stopień 2

stopień 2,

Miejsce: hotel KOMPAS, Cankarjeva cesta 2, Bled Słowenia
przyjazd do Słowenii jest w środę 09 maja 2018

Wykładowca / Stjepan Domancic
cena: 980
1. DZIEŃ czwartek 10.05.2018
08:00 – 10:00   Rejestracja i przekazanie podstawowych informacji
10:00 – 10:45   Słowo wstępne twórcy metody Pana Zdenka Domančića
10:50 – 11:30   Obserwacja przeprowadzania Bioterapii według metody Zdenka Domančića
11:40 – 12:55    Bioterapia według metody Zdenka  Domančića I.
(prezentacja teoretyczna– wykład), instrukcje prowadzenia Dziennika Szkolenia Praktycznego
13:00 – 13:45  Zapoznanie się z metodą, psychokineza
13:45 – 15:00   Czas wolny
15:00 – 16:30    Zajęcia praktyczne i ćwiczenia z Bioterapii według metody Zdenka Domančića
16:30 – 17:30   Czas wolny
17:30 – 18:50  
Obserwacja przeprowadzania Bioterapii według metody Zdenka Domančića
19:00 – 19:55
Bioterapia według metody Zdenka Domančića I. (prezentacja teoretyczna– wykład), teoria bioenergii
20:00 – 21:00   Podstawowe techniki Bioterapii według metody Zdenka Domančića
• Część teoretyczna


2. DZIEŃ
piatek 11.05.2018
9:00 – 10:30   Obserwacja przeprowadzania Bioterapii według metody Zdenka Domančića
10:40 – 11:30  Obserwacja przeprowadzania Bioterapii według metody Zdenka Domančića
11:35 – 13:45  Podstawowe techniki Bioterapii według metody Zdenka Domančića
• Część teoretyczna
13:45 – 15:00
Czas wolny
15:00 – 16:30  Zajęcia praktyczne i ćwiczenia z Bioterapii według metody Zdenka Domančića
16:30 – 17:30   Czas wolny
17:30 – 18:50
Obserwacja przeprowadzania Bioterapii według metody Zdenka Domančića
19:00 – 21:00  Podstawowe techniki Bioterapii według metody Zdenka Domančića, część teore-tyczna dotycząca:
• kodeksu
• zasad postępowania

3. DZIEŃ
sobota 12.05.2018
09:00 – 10:30   Obserwacja przeprowadzania Bioterapii według metody Zdenka Domančića
10:40 – 11:30   Obserwacja przeprowadzania Bioterapii według metody Zdenka Domančića
11:40 – 12:25   Prezentacja programu Turystyki Zdrowotnej w małych przedsiębiorstwach, program kształcenia osób dorosłych na Uniwersytecie w Rijece
, wykładowca: prof. dr. sc. Branko Blažević , FTHM
12:30 – 13:45   Historia bioterapii i historia medycyny
, wykładowca: Alfred Božić, dr. med. MEDRI
13:45 – 15:00   Czas wolny
15:00 – 16:30   Zajęcia praktyczne i ćwiczenia z Bioterapii według metody Zdenka Domančića
16:30 – 17:30  
Czas wolny
17:30 – 18:50   Obserwacja przeprowadzania Bioterapii według metody Zdenka Domančića
19:00 – 19:45   Podstawowe techniki Bioterapii według metody Zdenka Domančića
• stan medialny
19:50 – 21:00    Podstawy Bioterapii według metody Zdenka Domančića
• metody przeprowadzania terapii na poszczególne choroby

4. DZIEŃ
niedziela 13.05.2018
09:00 – 10:30   Obserwacja przeprowadzania Bioterapii według metody Zdenka Domančića
10:40 – 11:30   Obserwacja przeprowadzania Bioterapii według metody Zdenka Domančića
11:40 – 13:45   Podstawy Bioterapii według metody Zdenka Domančića
• Część teoretyczna
• Metody przeprowadzania terapii na poszczególne choroby
13:45 – 15:00   Czas wolny
15:00 – 16:45   Zajęcia praktyczne i ćwiczenia z Bioterapii według metody Zdenka Domančića
17:00 – 17:45   Podstawy Bioterapii według metody Zdenka Domančića
• Metody przeprowadzania terapii na poszczególne choroby
17:45  – 18:15  Zakończenie kursu z przemówieniem końcowym założyciela metody
Pana Zdenka Domančića
18:15  – 19:00  Rozdanie świadectw przez Pana Zdenka Domančića i asystentów, terapeu-tów/mentorów: Stjepana Domančića i Boštijana Križaja


poniedziałek wyjazd ze Słowenii 14.05.2018 
 
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego